"Українська марка в Коломиї". Спогади Івана Чернявського про 1918 рік

13:20, 6 травня 2024

коломия

У травні далекого 1840-го у Великій Британії з'явилася в продажу перша у світі поштова марка — "Чорний пенні". З цієї нагоди пропонуємо згадати про Івана Чернявського — українського філателіста та автора української марки в Коломиї 1918-го року. Постать цього юриста добре відома у колі європейських філателістів, особливо колекціонерів українських марок та марок "старої Австрії і класичної Європи". Чернявський брав активну участь у творенні ЗУНР. На початку листопада 1918-го обійняв посаду референта у справах пошти і телеграфу відділу Окружної Національної Ради в Коломиї. З початком польсько-української війни на Коломийщині виникла проблема із забезпеченням поштовими марками. Місцева українська влада пристала на пропозицію Чернявського — надалі використовувати австрійські марки, але зі зміненою вартістю та з новими надруками на них зверху "Укр. Н. Р."Українська Народна Республіка, а внизу великою цифрою позначали ціну марки. 

У книзі "Історія коломийських почтових марок"вийшла українською, німецькою та польською мовами окремими виданнями Іван Чернявський згадував про перипетії видання українських марок на Покутті. Оригінальну орфографію і правопис збережено. Публікацію розшукав Данило Кравець, старший науковий співробітник Львівської національної бібліотеки.

2

Іван Чернявський

юрист, філателіст

Вступна стаття в 3 ч. віденського "Українського Філятеліста" з року 1927 під заголовком "В справі марок Західної України" завважує між іншим, що справа коломийських українських марок не вияснена тому, що "в цій справі нема ніяких урядових і сливе ніяких приватних записок тих людий, що в той час працювали на місцях".

Так воно не є. Є урядові документи, є й автентичні записки приватних людий, що в той час працювали на місцях, та треба їх лише опрацювати й подати до загального відома.

В перших днях листопада 1918, зараз після розпаду Австрії, коли українські війська зайняли східну Галичину, розпочалась польсько-українська війна. Через те всі провінціальні уряди були зовсім відтяті від центра, а саме Львова, — а владу в поодиноких округах обняли окружні військові команди.

Такою військовою владою на ціле Покуття була Окружна Військова Команда в Коломиї. Як усі уряди, так і почтовий уряд в Коломиї, був відтятий від свого центра, а саме від почтової дирекції у Львові. Дня 3 грудня 1918 звернувся до мене тодішній управитель почтового уряду Коломиї п. ІвасюкМикола Івасюк, голова коломийської пошти, що знав мене як філателіста ще з передвоєнних часів з повідомленням, що запас почтових марок невеликий, а деяких родів, яких в почтовім обороті потреба доконче, а саме по 5 і 10 сотиків, зовсім нема. Не було рівнож зовсім газетних марок, яких затребованнє значно зросло, тому що в Коломиї виходили тоді аж три газети. Згаданий добродій просив о пораду, як зарадити бракови почтових марок.

1

Ринок в Коломиї, початок ХХ століття

Фото: polona.pl

На се заявив я йому, що можна непотрібні марки передрукувати, або видрукувати провізорично зовсім нові, одначе належить у цій справі віднестись або до Староства або до Окружної Військової Команди. Одначе тодішній староста Др. СтрийськийІван Стрийський, вояк УГА, діяч ЗУНР не уважаючи себе в праві полагодити цю справу, впрост з місця відіслав листа до Окружної Військової Команди в Коломиї.

В два дні пізніше, а саме 5 грудня 1918, запросив мене окружний командант п. ПримакТеодор Примак - коломийським окружний військовий командант у період ЗУНР до бюра окружної команди на нараду в сій справі, уважаючи мене як старого філятеліста, фаховим знавцем у тій справі. 

Ходило тепер о технічне переведеннє цілої справи. Окружний Командант п. Примак віднісся до сеї справи ритористично — по військовому. Зажадав отже перш за все щоб перед виконанням повищої ухвали предложити Окружній Команді пробки передруку поодиноких марок і щіткову відбитку цілого аркуша, дальше, щоб передрук відбувся під дуже строгим наглядам почтового урядника в асистенції військовій, щоби на час друку друкарня була недоступна для нікого, та щоб по викінченню друку складтут наклад негайно розібрати. Просив також Окружний Командант мене, щоб я занявся контролею технічного виконання передруку. 

5

Українська коломийська марка на листі, 12 грудня 1918 рік

Фото: Іван Чернявський "Історія коломийьских почтових марок"

До передруку вибрано друкарню п. Вільгельма Бравнера в Коломиїіснувала в місті упродовж 1905-1923 років, яка тоді технічно була найліпше випосажена шрифтова база друкарні дозволяла виготовляти продукцію кількома мовами, зокрема мовою ідиш, німецькою, польською та українською. Дня 7 грудня зробив п. В. Б.Вільгельм Бравнер пробні друки на 6 штуках марок по 15 сот, з передруком 10, і щіткову відбитку по 25 штук, з передруком по 5 і 10 сотиків, а також аркушик по 5 штук марок. 

Годиться дальше піднести дещо щодо зовнішнього вигляду сих марок та ріжних типів між собою. Коли українська коломийська марка автентична, то мусить відповідати в цілости і без жадних застережень одній з 25 форм. Коли не відповідає, є вона без сумніву фальсифікатом. Стверджую дальше, що надрук був лише чорною фарбою, а коли в деяких катальогах зазначено інші фарби, так се не відповідає дійсности, хиба що відноситься до рішучих — фальсифікатів.

Хто хоче отже в напрямі провірювання автентичности сих марок спеціалізуватись, мусить мати до диспозиції бодай один пробний аркушик сих передруків на білім папері — без нього всі проби є лише здогадом, але не певністю.

Всі пробні аркушики були лише у мене; кілька я вже роздав по знайомих мені філателістів, а маю ще кілька, які готов я відступити (лише заміни на інші українські марки, а ніколи за гроші) поважним філятелістам або фірмам для провірювання автентичности сих марок.

FotorCreated3-1024x576 (1)

Українські марки в Коломиї 1918 року

Фото: dzerkalo.media

Додаю що у році 1920 і 1921 кілька визначних польських філятелістів прислала мені до провірення автентичности свої примірники марок, що я на їх просьбу зробив, стверджую одначе, що ані в однім случаю не знайшов я автентичних передруків на 6 і 12 сотикових австрійських марках, а все лише фальсифікати.

Як зазначено друковано їх лише аркушиками по 5 штук на рожевім папері, і то лише на сім однім роді і красці паперу. Всякі інакші відомости, розріжнювання краски паперу, нестійні і не відповідають дійсности. По видрукуванню 30 сотикових марок цілий склад негайно розібрано, тому марки по 50 сотиків походять із зовсім іншого складу і хоч позірно є вони такі сам, як 30 сотикові, то в дійсности є вони інакші. 

При виданню сих марок були активні лише три особи,  — а саме командант Окружної Військової Команди п. Примак і начальник почтового уряду в Коломиї п. Івасюк, оба не філятелісти, і я, одинокий філятеліст. Першого з них від часу польсько-української війни зовсім в краю нема, другий сею справою зовсім ніколи не інтересувався, а третій мав вправді всі документи і джерела, як також власні свої записки в руках.

При кінці серпня 1919 р. після уступлення Румунів, заняли Покуттє польські війська. Тому, що я за часів української влади був президентом окружного суду в Коломиї, польська військова влада зараз в перших днях вересня 1919 арештувала мене і як вивезла до Нового Санча, де передержано мене до кінця грудня 1919 р. Тут запізнався я дуже визначним польським філятелістом п. Д-ром ДудзінськимЯн Дудзінський – польський філателіст та дослідник марок оглядав кілька разів його прямо чудові й незвичайно богаті філятелістичні збірки та при сій нагоді оповів йому се, що знав з памяти про генезу коломийських українських марок, а по повороті до Коломиї в січні 1920 р. переслав я йому цілу збірку сих марок і на його просьбу дозволив зужиткувати сі відомости в довільні польські філятелістичні часописи, — застерегаючи собі подати до прилюдного відома точні історії сих марок, коли буду се уважати відповідним, з тим одначе, що не мав на різ подавати мойого назвиська як інформатора.

Др. Дудзніські описав отже коротко, що я йому представив і тому дотичні відомості в "Filatelist-i polksk-im", хотяй не точні і не повні, все таки в головних нарисах вірні.

Думаю одначе, що отся розвідка вияснить хоч може пізно, але все таки основно й рішуче цілу історію предметових марок, а коли так станеться, принесе воно для філятелії велику користь, а для мене повне задоволення. 

Взято з Чернявський І. "Історія коломийьских почтових марок: 1) українських, 2)окупаційних румунських". Коломия, 1928 рік.

Схожі матеріали

15.JPG

Мрія, яка так і не стала реальністю

ofenzyva_tekst-5.original.jpg

“Нехай нас розсудить залізо і кров!”: Вовчухівська офензива

kaver_zluka_1.jpg

Лонгин Цегельський: Автономія чи централізм? – Підписання умови про злуку

сео Петрушевич

Виправляємо помилки, ідентифікуємо героїв

Олександр Дєдик 800x500

Успіхи та провали Галицької армії | Олександр Дєдик

600.jpg

Єврейські бійці українського війська

600.jpg

Вітовський. Матура вектора Шеплі

600.jpg

Коли журилися леви: львівський листопад 1918 року

сео, лістінг.jpg

Різдво на Україні