Обличчям до моря. Незалежна Україна Юрія Липи

20:29, 4 травня 2024

липа

Без контролю над Чорним морем неможлива незалежна Україна, вважав лікар і публіцист Юрій Липа1900–1944. Він бачив довколишні території як "фортецю", у якій нашій державі відведена роль склепіння. Росії у цій твердині місця не знайшлося. Липа не тільки писав теоретичні праці, а й намагався реалізувати свої ідеї. Але його стратили чекісти.

гом.jpg

Іван Гоменюк

історик

"Простір без границь і перепон"

"Українська нація вже на початку свого існування показала себе торговельною і мореплавницькою, — не стратила свого потягу до моря і торгівлі, навіть за найгірших своїх часів", — написав Юрій Липа у праці "Призначення України". 

Спроба українців збудувати самостійну державу в 1917—1921 роках змусила їх серйозно зайнятися проблематикою свого Півдня. Справа видалася нелегка. Регіон був етнічно строкатим, українське життя — організоване слабко, інші політичні гравці також поклали на нього око. Однак ледь не від самого початку Української Революції Південь перебував у полі зору її очільників: створювали відповідні управлінські органи, на флоті та у прибережних містах розгорталася українізація. 

Того разу українська команда програла. Але мрія про море не зникла. У міжвоєнній Галичині традицією стало Свято українського моря — вшанування того дня, коли Чорноморський флот підняв синьо-жовті прапори. Діяв пластовий курінь "Чорноморці", одним із натхненників якого був Роман Шухевич. Мариністичні мотиви лунали в літературі та публіцистиці. Не все було безхмарно — багато хто не розумів потреби думати про далеке море, коли вдосталь проблем безпосередньо "тут". Повідомлення у газеті "Діло" про одну з таких акцій закінчувалась констатацією: "Жаль лише, що публика не виповнила салі".

Семен Грузберг - Портрет Юрія Липи (1943)

Портрет Юрія Липи. Семен Грузберг, 1943 рік

Фото: ukrnationalism.com

Майбутній автор "Чорноморської доктрини" знав про море не з книжок чи чужих розповідей. Він виріс в Одесі, у родині уродженця Керчі Івана Липи. У юності Іван відбув 13-місячне ув’язнення за спробу "відірвати Малоросію від Великої Росії", потім поєднував лікарську практику із громадською діяльністю, був міністром в УНР. Юрій теж обрав лікарський фах, встиг повоювати в лавах Армії УНР, опинився на еміграції та став відомим передусім завдяки прозовим і поетичним творам. Проявив себе і як політичний мислитель — багато років активно співпрацював із "Літературно-науковим вістником" Дмитра Донцова. Але не залишився в тіні головного редактора, а знайшов власний шлях. 

Під час навчання у Познанському університеті Юрій Липа ініціював створення студентської корпорації "Чорноморе". Більшість її членів — колишні вояки українських армій, що тепер сіли за парту. Лунали морські нотки і в його творчості. Один із героїв новел — галичанин, якого в революційний час доля закинула до Одеси. У тексті є такий фрагмент: "Море — це був простір без видимих границь і без видимих перепон, не раз лагідний і відкритий для всіх, навіть найслабіших, а проте небезпечний. Під ногами людини тут була завжди прірва і знищення. Плюскіт хвиль нагадував про смерть".

Шляхом Мітрідата і Святослава

Протягом 1938—1941 років Юрій Липа видав три праці з геополітики: "Призначення України", "Чорноморська доктрина" та "Розподіл Росії". Це не програмові твори з чіткими висновками, а радше роздуми на обрану тему. Автор намагався створити каркас для новітньої української ідеології, опираючись на своє розуміння історії регіону та кризи в тогочасній Європі. Шкалу координат "Захід–Схід" він пропонував змінити віссю "Північ–Південь". 

_1

Ілюстрація Альбіна Колесніченко

Джерело цього підходу виводив із минулого. Понтійський цар Мітрідат IV Євпатор підкорив землі від Кавказу до Дніпра, контролював Чорне та Азовське моря. Завдяки цьому збирав великі податки, а отже, міг утримувати боєздатними армію та флот. Успішну військову експансію поєднував з ефективною дипломатією. Київський князь Святослав Завойовник, аби захистити власну економіку та подолати конкурентів, влаштовував походи на південь. Він зняв із порядку денного хозарське питання, а отже, знищив непідконтрольні Києву торговельні зв’язки Скандинавії та Сходу, спробував опанувати болгарські землі й навіть мав намір перенести сюди свою столицю. Подальші приклади — від часів Дмитра Байди-Вишневецького та Богдана Хмельницького. Липа наголошував на їхніх військових та дипломатичних інтересах у Молдові, на Дону, у відносинах із Кримським ханством та Османською імперією. Тож і успіх майбутньої власної держави бачив у просуванні на південь та співпраці з причорноморськими країнами. 

В есеї "Геополітичні орієнтири нової України" читаємо: «"Опертя на Чорне море!" — клич українських державних інтересів від старокиївських дружин до полків "запорожців" 1918 року, що займали Крим. Чорне море — для чорноморських країн! І в першу чергу найбільш органічно з ним пов’язаної землі України. Чорноморська доктрина — запорука розвою нового європейського економічного та культурного центру». Важливу роль у цій політиці відводили Кримському півострову. У "Призначенні України" Липа зазначив: "Таврида — це ключ до панування над водами Чорного моря". А ще зацитував Степана Рудницького: "Без володіння Кримом вже не могутність, а й самостійність Української держави мусить бути дуже проблематичною". 

Без Росії

Липа виводив морську культуру України з трипільських часів. Наш народ повинен зіграти згуртовувальну функцію в чорноморському регіоні, який цілісно перетворюється на "фортецю" з осердям у Тавриді-Криму. Така конфедерація забезпечить доступ до Перської затоки, а отже, й опанування торговельною магістраллю "Атлантика — Індійський океан". Ця "геополітична синтеза" стає неодмінною умовою здобуття Незалежности.

Углиб континенту йдуть "шляхи" — річки Дністер та Дон. "Фортеця" має "брами" — дунайську, каспійську та південнуБосфор і Дарданелли. "Мурами" Липа називає західні береги Каспійського моря, калмицько-саратовські пустелі та русло Волги, болотисті пущі витоків Дону і Дніпра. А на заході та півдні — Карпати, Балкани й Анатолію. Цей єдиний простір потребує волі до єдности та динаміки. Її дасть політична сила, яка візьме на себе історичну відповідальність. Ця роль відведена Україні — бо саме на її територію припадає "широке склепіння" "фортеці". Наша держава може стати одним із найважливіших логістичних вузлів у світі, точкою перетину світових комунікацій. Важливим союзником має стати Болгарія. Кавказький регіон, визволений і об’єднаний, буде трампліном в експансії на південний схід. А Туреччина стане "фундаментом" "фортеці".

_2.1

Ілюстрація Альбіна Колесніченко

Ця концепція давала шанс вирватися за рамки вибору йти з Польщею проти Росії чи з Росією проти Польщі. Такий собі третій шлях, обґрунтований історичними й економічними чинниками. Щоб підвищити наш статус, Липа пропонував перенести православний патріархат із Царгорода до Києва.

А де ж місце Росії у цій "фортеці"? А ніде! Росію треба витиснути з Чорного моря. Це позбавить її впливу на країни Балтії та не дозволить зазіхати на Крим. Нашим союзником у трикутнику Оренбург — Казань — Волгоград публіцист бачив державу Ідель-Урал. Росія ж стане добрим сусідом лише тоді, коли повернеться у свої етнічні межі — приблизно до кордонів середньовічного Великого князівства Московського: "Бо коли держава гноблення, хаосу і руйнування — Росія — зостанеться, то це означає: нема України — центру порядку, багатства і гідності. Україна — це могильник російської імперії. Не можемо уявити собі інше майбутнє. Україна, маючи геополітичне опертя на Чорному морі, може існувати. Але існувати й розвиватися може лише тоді, коли не допустить суперництва на Півночі". 

Дія на століття

Року 1940 Юрій Липа разом із директором Варшавської міської публічної бібліотеки Левом Биковським і професором Іваном Шовгеневим батьком Олени Теліги заснував Український Чорноморський інститут. Їм тоді було відповідно 40, 45 і 76 років. "До справи УЧІ я докладався як науково-організаційний діяч, — пригадував Биковський. — Липа розглядав цю проблему ідейно та глибше. Він вважав, що інститут повинен не лише теоретизувати, а й займатися політично-організаційною діяльністю в напрямі об’єднання причорноморських народів".

Інститут видав кількадесят наукових праць та публікацій. Їх друкували по кількасот примірників на папері, придбаному на чорному ринку, без погодження з нацистськими цензорами. "Не говоримо про реальну дію тільки на сьогодні чи на позавтра. Мусимо мати підстави до реальної дії на століття", — написав Липа в передмові до атласу "Чорноморський простір". Він навіть їздив до Одеси, вивчав питання перенесення установи туди. Далі ініціював створення ще й Океанічного та Суходольного інститутів. 

Влітку 1944 року газета "Львівські вісті" опублікувала репортаж про відвідини лікаря у "галицькому Монако", Яворові. Там ідеться: "Входимо до ждальні. Тут зацікавлює нас на стіні невеличка рукою рисована мапа Чорноморських країв. Здається, нема такої мапи в ніякого більше лікаря. І коли б ви не знали, куди оце зайшли – то ця маленька мапа зразу вам скаже, що за цими дверми ординує лікар і письменник, поет і філософ, доктор Юрій Липа". Через два тижні більшовики вибили нацистів з Галичини. Ще через місяць Липа загинув від рук чекістів. УЧІ відновив діяльність на еміграції — у Західній Німеччині. Означення "Чорноморський" у назві змінив на "Морський", претендуючи на розширення кола своїх інтересів. Очолював його археолог Михайло Міллер, а Лев Биковський був головним рушієм. 

Дочитали до кінця? Підтримайте редакцію "Локальної історії" на Patreon!

Схожі матеріали

thumb (1)

Як і навіщо Росія вивезла античну мозаїку з Херсонесу. Діана Клочко

Мечеть Узбека, сучасний стан, 2011.jpg

Мечеть, на якій стоїть наш Крим

хрещатик сео

Міста війни: яких збитків зазнала Україна під час Другої світової

1200х600.jpg

"Переговори, які нічим не закінчилися". Огляд на книгу "Скоропадський і Крим" Сергія Громенка

Local_History_Crimea

Кримська дуель. Віталій Ляска

Атака легкої бригади_СЕО.jpg

Відступали з криком "Ура!": як англійці в Криму росіян били

сео крим

Взаємний кредит у Таврійській губернії

006_30843555_Фотоотпечаток- Одноэтажный дом_1

Одяг та побут кримських татар 1920-х років

крим сео

Мандрівка ханським Кримом. Частина 4: Чуфут-Кале і Бахчисарай