У міжвоєнний час матеріальне становище населення краю могло поліпшитись лише завдяки діяльності різноманітних кооперативних товариств за принципом «свій до свого по своє». Розвитку мережі кооперативів сприяв закон від 29 жовтня 1920 р., у якому передбачалось вільне й відкрите членство в кооперації та нескладна процедура їхньої реєстрації в державних органах влади. У середині 1920-х рр. до різнопрофільних кооперативів було залучено більше половини всього українського населення Галичини. Кооперативний рух у Болотні був представлений торгівельною спілкою з обопільною порукою «Нива», яка мала власну крамницю. До активних учасників кооперації в селі належали Андрій Баранецький, Олекса Коваль, Степан Мельник, Григорій Шніцар та Федір Дубрівний.

0