Унів

Uniów

1395p. перша згадка

Область: Львівська

Район: Перемишлянський

Сортування за часом
1939 - 1941

Перші совіти

1 вересня 1939 р. розпочалася Друга світова війна. Згідно з положеннями таємного протоколу про розподіл сфер впливу між Німеччиною та СРСР, який додавався до пакту Молотова-Ріббентропа (23 серпня 1939 р.), Червона армія 17 вересня 1939 р. перейшла Збруч й невдовзі окупувала західноукраїнські землі. Українське суспільство Галичини жваво прореагувало на ці події, позаяк бачило в діях більшовиків шлях до звільнення від польського режиму. 22 жовтня 1939 р. відбулися вибори до Народних зборів Західної України, на засіданні яких у Львові 26–28 жовтня 1939 р. проголошено возз’єднання Західної України з УРСР. Попри створення ілюзії легітимності та добровільного підписання цього акту, подальші дії окупаційної влади супроводжувалися примусом та терором.

audio

 

Лукія Лесіцька, 1932 р. н., про “перших совітів”

 

«То треба було знати і треба було видіти як подіяла пропаганда. «Всьо ваше!», «Всьо для вас!», «Вже куркулі насосалися вашої крові!», «Радянська влада поділить всьо!». І…
перші совіти_2
перші совіти_3
  Практично в усіх містах та містечках, зокрема у Львові, Перемишлянах, Бібрці, Золочеві та Дрогобичі створено в’язниці, в яких утримували національно-активних представників галицького суспільства. Більшість заарештованих…
«В нас були люди, як їх називали усвідомітєлі, то вони слідкували за людьми і їм платили по трийціть рублів на місяць. Ходили ввечері попід вікна і слухали, записували,…
перші совіти_4

audio

Лукія Лесіцька, 1932 р. н., про мобілізацію батька до РСЧА

«Я ше пам’ятаю як вибори були, а в мене були такі дві тополі, а ми йшли з церкви і побачили такий великий плакат повішаний на тих…
перші совіти_6
1941 - 1944

Німецька окупація

22 червня 1941 р. розпочалася німецько-радянська війна. З 1 серпня 1941 р. Східну Галичину як п’ятий дистрикт було приєднано до адміністративної одиниці ІІІ Райху – Генерал-губернаторства «Польща» з центром у Кракові. Одним з проявів політики німецької адміністрації було оподаткування всіх категорій населення. За невиконання контингенту загрожували штрафи, конфіскація майна, ув’язнення, праця в трудових таборах, примусовий вивіз до Німеччини чи навіть страта. Українське населення зазнало масового вивезення на роботу в Німеччину та примусової праці в «баудінстах» (робочих батальйонах). На окупованих землях ліквідовували будь-які ознаки державної єдності чи територіальної цілісності.

Унів_німці_1

audio

Лукія Лесіцька, 1932 р. н., про німецьку окупацію

«Як німці прийшли, то зразу було всьо харашо. Вітали, браму німцям поставили, а батько мій вже лежав хворий дуже, на ладан дихав. А він дуже хотів курити,…
німці_3
німці_4

audio

Василь Кравчишин, 1932 р. н., про Український Рух Опору за німецької окупації

«І за німців був, і тоже відділ (УПА, – авт.) прийшов, йшли вони з тих сторін як Дунаїв, звідти. І тоже туткайво в кінці села ночували, а…
німці_6
німці_7
німці_8
Під час Голокосту в Галичині загинуло близько 495-610 тис. євреїв. Найжорстокіше нацисти ставились до євреїв, зокрема у директиві верховного командування Вермахту від 12 вересня 1941 р.…

audio

Лукія Лесіцька, 1932 р. н., про знищення євреїв у період німецької окупації

"Німець забрав до гетто всіх. В Якторові є гора, називається Липовиця, то як їхати туда до Львова, то на ліву сторону, то вона як сідло…
німці_10
1942 - 1950

Національно-визвольна боротьба

У 1943 р. на території Галичини з ініціативи Організації українських націоналістів створюється Українська народна самооборона – збройні формування українського визвольного руху, які з грудня 1943 р. прийняли назву «УПА-Захід». Українська молодь Галичини взяла активну участь у розгортанні боротьби національного підпілля. З другої половини 1944 р. відділи УПА проводять низку успішних боїв із фронтовими частинами Червоної армії, прикордонними та внутрішніми військами НКВС. Звичним явищем стають постійні облави, засідки та обшуки господарств селян, які влаштовували загони МВС та війська МДБ з метою повного винищення українського збройного підпілля.

audio

Василь Кравчишин, 1932 р. н., про відділи УПА в Уневі

Унів_УПА_2
    29-30 вересня 1944 р. у лісах під Уневом відбувся один з найбільших боїв УПА. Курінь УПА «Верховинці» під проводом командира «Яструба» («Лютого»), колишнього…
УПА_3
    Протягом доби, 30 вересня, з 9 до 23 год. повстанці зуміли відбити 23 більшовицькі атаки і здійснити успішний прорив з оточення. Крім того, було…

audio

Лукія Лесіцька, 1932 р. н., про Унівський бій

audio

Василь Кравчишин, 1932 р. н., про вихід повстанців з оточення

"І тоди вони зібралисі і пішли тоди на гору за монастир. Там де є та гора, ліс, але спочатку вони зайняли оборону якраз як вийти на ту…
УПА_6
УПА_7
УПА_8
Восени 1944 р. війська Народного комісаріату внутрішніх справ Перемишлянського району за участі т. зв. «стрибків», неодноразово влаштовували в Уневі облави, які супроводжувались арештами та масовими злочинами проти…

audio

Василь Кравчишин, 1932 р. н., про облави в Уневі

«Постійно жили в страху, то вже треба було дивитися, шо за дядько йде. То прийдуть (упівці, – авт.) і мама каже: «Ти піди Люся, тамво стань…
УПА_11

audio

Василь Кравчишин, 1932 р. н., про “стрибків”

1944 - 1953

Повоєнні репресії

Зі вступом Червоної армії на західноукраїнські землі боротьба з національно-визвольним підпіллям стала одним з основних завдань радянської влади в регіоні й проявилась з найбільшою жорстокістю у масових репресіях проти «ворогів народу». Відбувались безперевні та масштабні депортації місцевого населення у віддалені регіони СРСР. Переселенські акції стали ефективним засобом для «примирення» населення з ідеологічними та політичними цілями радянського тоталітарного режиму. Передусім вивозили членів ОУН і УПА та їхні родини, а також заможних селян, яких радянська влада вважала основною перешкодою у колективізації західноукраїнського села.

«А вже як радянська влада прийшла після окупації німецької, то вже парадово поїздами перли в Сибір і з дітьми грудними, шо діти примерзали матерям до грудий.…
Унів_репресії_1
Унів_репресії_2
    У доповідній записці секретаря Львівського обкому КП(б)У І. Грушецького секретарю ЦК КП(б)У М. Хрущову про затвердження матеріалів на виселення родин учасників визвольних змагань (від 6…
репресії_3
репресії_4
    Основна хвиля депортацій сімей з Унева припала на жовтень 1947 р., коли проводилась операція «Запад». Відповідно до постанови Ради міністрів СРСР № 3214 (від 10…
репресії_5
1944 - 1991

У складі УРСР

У 1940 — на початку 1950-х рр. радянська влада намагалась запровадити на західноукраїнських землях такий порядок, як на інших територіях УРСР. Одним із перших кроків стало створення колгоспів. До початку 1950-х рр. суцільна ціною репресій проти сотень тисяч селян колективізація була майже завершена. Важливим засобом насаджування тоталітарної ідеології та радянської пропаганди стали партійні та комсомольські організації. Радянською владою розгорнуто масштабну кампанію з ліквідації Української Греко-Католицької Церкви, яка була змушена перейти у підпілля. З середини 1960-х рр. з особливим розмахом розпочалася русифікація України та дискримінація вихідців із села перед міськими жителями, зневага до традиційних цінностей.

Унів_УРСР_1

audio

Лукія Лесіцька, 1932 р. н., про організацію колгоспу в Уневі

«В нас колгосп організувався в п’ятдесятому році. То ше було шось дванайціть чоловік, то вже був остаток, то ми ше були одноосібники. То пам’ятаю, було на Йордан,…
УРСР_3

audio

Василь Кравчишин, 1932 р. н., про створення колгоспу

УРСР_6
УРСР_7
    Важливим засобом насаджування тоталітарної ідеології та радянської пропаганди стали утворені в Уневі  партійна, а згодом і комсомольська організації. З документів національного підпілля відомо, що ще…
УРСР_8
УРСР_9
    Тривалий час, навіть в умовах радянської окупації, духовною твердинею для всього краю залишалась Унівська лавра, яка не визнала рішення  Львівського псевдособору 1946 р. і не…
1991

Незалежна Україна

Після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. розпочався новий етап розвитку історії, який ознаменувався помітними зрушеннями у різних сферах життя суспільства. Утвердження незалежної держави, незважаючи на низку позитивних досягнень (становлення демократії, національне та релігійне відродження, формування української політичної нації), виявилося доволі непростим і суперечливим, а тому досі не є завершеним. В сучасних умовах особливо актуалізується проблема збереження історичної пам’яті, позаяк нагальне завдання на сьогодні, – аби населення сіл та міст відчуло себе громадою, а не групою людей з однаковою пропискою.

Унів_Україна_1
Україна_2
      Після виходу з підпілля Української Греко-Католицької церкви приміщення монастиря було повернуто монахам-студитам. З 1992 р. в Унівській Лаврі розпочалися реставраційні роботи з повернення…
Друга світова
війна
1939
 
 
Національно-визвольна
боротьба
1942
 
Повоєнні репресії
1944
 
У складі УРСР
1953
 
Незалежна
Україна
1991