«Він був лісником, отой Комарів, і вони знают, шо він по лісі ходить, мусить знати шось за партизанів, і єго забрали. Забрали і тєгнули, але він сі не признавав, вони взєли його на машину і везли у Стрий. А там зробили засідку такі партизани, ну несправжні і там пострілєли, ті повтікали, шо єго везли, а єго забрали в ліс. І там тоди він признався, шо він знає таких, таких і єго тоди випустили, але єго стратили певне партизани».

Михайло Корда, 1927 р. н.

0