«Хата-читальня побудована була у двайціть дев’ятому році. В трийці четвертому, або п’ятому році, уже приїжав театр «Заграва» - Станіславівський. І виступав чоловічий хор Котка (Дмитро Котко – організатор чоловічого хору «Трембіта»), то такий прославлений був, капела - чоловіча тільки… Там довго була «Просвіта», був «Сільський господар». Було потім, як поляки скасували «Просвіту», заложили Конгрес української католицької молоді, він був до 1939 р. А вистави дуже гарні ставили. Ставили «Блудний син», «Ой не ходи, Грицю», ставили і такі комедійні – «Сватання на Гончарівці», і такі маленькі були ще – «Бабські забабони», «Чиї ми діти, чиєх батьків», «Козацька помста». В Розвадові заложений був хор. Спочатку церковний, у тисячу дев’яцот чотирнайцятому році. Організував той хор Володимир Мачуга... А пізніше, батько розказував, вже в вісімнайцятому році, як прийшли Січові стрільці, то тоді очолював хор хорунжий Іван Васильків. Сам він родом був із Івано-Франківщини, з Станіславова, женився на розвадовській дівчині, він виїхав був з Розвадова. А після нього був Іван Мриглод керівником хору. То той хор вже виступав з концертами, виступав в Миколаєві, виступав у Черници, їздили по церквах багато співали».
Роман Міджак, 1930 р. н.
0