«Ту в селі були конфіденти (інформатори поліції, – авт.). То був їден лісником, а другий на дорозі подорожніком і третий. Їден мав з Верина до Розвадова, той до Роздолу їден. Но і вони сі так скомпанували, злодії якісь були, бо вони мали пістолети, оружія. На Великдень в нас йшли на цвинтар, а там є стрілецька могила, ту могилу вбирали, маїли, з сосни плели вінці і такі малі прапорці вішали на ту могилу. А вони три як прийшли, бо цвинтар на горбі, а вони здолу прийшли, з гостинця, і відразу зачили там кричити. І досить я знаю, мій вуйко був на могилі, і він скочив, за ним біг той конфідент і стрілєв, вони мали оружіє… вони полякам служили».

Михайло Корда, 1927 р. н.

0