Відступ австро-угорської армії супроводжувався масовими репресіями щодо українського населення. Тоді з Галичини вивезено понад 10 тис. осіб, значну кількість з яких відправлено до концентраційного табору Талергоф. Серед них були і жителі Розвадова: місцевий священник Микола Сенишин з сином Володимиром, Іван Гірник, Григорій Дудин, Василь Костів, Ілько Лукомський, Олекса Саварин, Іван Сколоздра, Іван Скрипець та Дмитро Шух. 6 серпня 1914 р. було сформовано Легіон Українських січових стрільців, українське національне військове формування в складі австро-угорської армії, до якого долучились Михайло Бутковський, Василь Дудар, Василь Коваль, Григорій Міджак, Федір Онішечко, Іван Оприско, Олекса Серівка, Михайло Сколоздра, Михайло Шух, Онуфрій Шух та Михайло Якубів з Розвадова. Листопад – становлення як окремої військової формації Вишколу УСС, який розміщувався у Розвадові та Пісочній, а згодом, після поповнення новобранцями, місце постою поширилося на Верин, Надітичі та Рудники. У хаті місцевого священика Миколи Сенишина в цьому часі проживав командант Вишколу УСС отаман Мирон Тарнавський, згодом – командувач УГА. 28 жовтня – митрополит Андрей Шептицький на околиці Розвадова посвятив прапор Легіону УСС.
0